Giá chụp hình cưới

Bảng Giá Album Pre-Wedding

Chụp tại studio: 6.900.000đ

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Thành Phố: 6.900.000đ

( Chưa bao gồm phụ thu ngoại cảnh, bạn xem chi tiết phụ thu phía dưới)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Chụp ở phim trường: 6.900.000đ

( Chưa bao gồm phụ thu vé cổng, bạn xem chi tiết phụ thu phía dưới)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Hồ Cốc: 13.900.000đ

( Đã bao gồm xe di chuyển đi lại)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Đà Lạt: 16.900.000đ

( Đã bao gồm xe di chuyển đi lại)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Nha Trang: 17.900.000đ

( Đã bao gồm xe di chuyển đi lại)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Đà Nẵng: 13.900.000đ

( Đã bao gồm xe di chuyển đi lại ở Đà Nẵng)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Ngoại cảnh Phú Quốc: 13.900.000đ

( Đã bao gồm xe di chuyển đi lại ở Phú Quốc)

* Album 30x30 hoặc 25x35 (30 trang)

* 1 hình 60x90 (ép gỗ)

* 3 soire cao cấp tùy chọn & 2 veston tùy chọn

* 1 bộ đồ tự do ( dâu rễ tự setup)

* Make up & làm tóc theo từng trang phục

* Giao toàn bộ file gốc và file thiết kế

Phát sinh:

* Album 30x30 lên 35x35: 1.500.000đ

* Thêm tờ: 200.000đ/tờ

* 1 tấm (60x90): 600.000đ ( chuyển qua pha lê + 600.000đ)

* 1 tấm (70x100): 700.000đ (chụp lẻ 1 ảnh cổng (60x90): 1.200.000đ pha lê: 1.800.000đ)

(*) LƯU Ý: Giá trên chưa bao gồm các địa điểm có thu phí và ăn uống.

Trọn Gói Ngày Cưới

Trọn gói 1: 11.900.000đ

* Album 30x30 (20 trang)

* 1 Hình 60x90 (ép gỗ)

* 2 Soire ( tùy chọn )

* 2 veston ( tùy chọn )

* 1 bó hoa tươi + hoa cài áo chú rễ

* 1 lần trang điểm ( tại tiệm )

* Quay truyền thống

* Chụp hình tiệc 100 tấm (phát sinh hơn 10.000đ/tấm)

Trọn gói 2: 13.900.000đ

* Album 30x30 (30 trang)

* 1 Hình 60x90 (ép gỗ)

* 2 Soire ( tùy chọn )

* 2 veston ( tùy chọn )

* 1 bó hoa tươi + hoa cài áo chú rễ

* 2 lần trang điểm ( tại tiệm )

* Quay phim 1 ngày ra DVD

* Chụp hình tiệc 100 tấm (phát sinh hơn 10.000đ/tấm)

(*) Giá trên chưa bao gồm chi phí ngoại cảnh

Dịch Vụ Lẻ

* Make up: 1.000.000/ 1 lần tại tiệm

* Soire: 1.500.000đ - 4.000.000đ/ 1 soire ( đã bao gồm phụ kiện )

* Veston: 500.000đ - 1.000.000đ/ 1 bộ

* Áo dài: 700.000đ - 1.500.000đ/ 1 bộ

* Hoa Cưới: 300.000đ - 1.000.000đ/ 1 bó

* Chụp truyền thống: 1.500.000đ trong ngày ( 100 tấm giao hình )

* Quay truyền thống: 1.800.000đ trong ngày ( 1 DVD )

* Chụp phóng sự ngày cưới: 4.500.000đ trong ngày ( 2 máy giao file )

( In Album Laminate 30x30 hoặc 25x35 : 1.500.000đ )

* Quay Pre-Wedding: 6.500.000đ trong ngày

Address:

CN1: 5 Hồ Văn Huê, p.10, q. Phú Nhuận (0908.414.981 - 0914.758.578)

CN2: 974 Lạc Long Quân, p.8, q.Tân Bình (0903.133.818 -0932.058.533)

PHỤ THU PHÍ NGOẠI CẢNH

1. Phim trường L'amour (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ
2. Phim trường Green House (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ
3. Phim trường En - Dee Garden (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.500.000đ
4. Phim trường White House (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ
5. Phim trường Alibaba (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ
6. Phim trường Jeju (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.500.000đ
7. Phim trường Long Island (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 4.000.000đ
8. Hồ Đá - Thủ Đức (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.500.000đ
9. Bửu Long - Biên Hòa (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 3.000.000đ
10. Thác Giang Điền - Đồng Nai (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 5.000.000đ
11. Bình Quới (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 1.800.000đ
12. Văn Thánh (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 1.800.000đ
13. Nhà Thờ Đức Bà (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ
14. Phú Mỹ Hưng (bao gồm di chuyển, vé cổng, ăn uống) 2.000.000đ